Turvallisuus ja ympäristö

Käytössämme on viimeisintä ympäristö ja turvallisuusnormeja edustava maalaamoteknologia.

Niitä edustavat mm lämmöntalteenotto/-säätö, kaasunvalvonta, erilaiset suodatinjärjestelmät, rakeen kierrätys, liuottimien tislaus ja atex-määräysten mukaiset turvajärjestelmät, rasvojen ja öljyjen erotuslaitteet.

Nämä tekijät antavat hyvän pohjan viihtyisälle työympäristölle ja laadukkaalle työlle